Online Checkup

WEBSEM מציעה ניתוח מקיף אונליין ללא עלות* לפעילות הארגון ברשת!
השירותים שאנו מציעים ללקוחות הפוטנציאליים הם:
• ניתוח ביצועי קמפיין Google Adwords
• התאמת האתר לפרסום וגיוס לקוחות בסלולר
• אופטימיזציה ובחירת כלי שיווק בקפידה
• תכנון אסטרטגי והמלצות לדרכי פעולה