HackerU – קורסי הייטק

האקריו היא מרכז להכשרת והשמת עובדים למקצועות ההייטק פועלת למעלה מ 15 שנה בשוק
חברה המתמחה בהכשרת כוח אדם איכותי לתעשייה והשמתו.

להאקריו יש שיטת מיון ייחודית אשר בודקת את התאמתו של המועמד לתחום שאותו הוא מעוניין ללמוד במידה ועבר בהצלחה את קורס המיון שמתקיים חודש ימים נחתם איתו התחייבות חוזית לעבודה. כל הקורסים מוכרים על חשבון הפיקדון.

 

* הפרסום חייב להיות אך ורק דרך דפי הנחיתה שהועלו.
כל פרסום אחר – ידרוש אישור של המפרסם
* רק שיחות מעל 2 דקות יאושרו
* שיחות ממספר חסוי לא יאושרו.