DVR center

מצלמות רכב, מצלמות קסדה ומצלמות אקסטרים. מצלמות ואביזרים שקשורים לתיעוד. חשוב לציין שזה לא כמו מצלמות וידאו אלא הכול פועל אוטומטי ומציל הרבה דוחות ואלפי שקלים בשנה וכן הפך מגאדג'ט נחמד לאביזר חובה בכל רכב.