נכסים מניבים

ליווי פרטיים וחברות בגיוס אשראי מהמערכת הבנקאית. עובד עם כל הבנקים, משיג היקפי מימון גבוהים וריביות נמוכות.