ניהול תיקי השקעות

ניהול תיקי השקעות ללקוחות בחשבון הבנק של הלקוח.
ניהול ממוקד לקוח, במודל ייחודי המאפשר התמודדות במצבי קיצון, תוך אפשרות להרוויח בשווקים יורדים.
ניהול השקעות במסלול IRA המאפשר לנצל הטבות מס בניהול תיק ההשקעות.
לקוחות החברה נהנים מניהול אישי ממוקד התואם את הצרכים ורמת הסיכון המתאימה.
ל"ניל שוקי הון" רישיון לניהול תיקי השקעות מטעם הרשות לניירות ערך.