נומירי אסבסט

חברה של אסבסט עובדים בכל הארץ
https://www.facebook.com/bder.asbest