ייעוץ בטיחות

מתן שירותי ייעוץ על ידי ממונה בטיחות להכנת תכניות לבטיחות אש לעסקים ולמגורים.
השירות ניתן בפריסה ארצית ועל ידי אנשי מקצוע מובילים בתחום.
השירות נדרש במסגרת הגשת היתר בניה ו/או הליכי רישוי עסקים.