התחייבות להוזלת דמי ניהול

התחייבות להוזלת דמי הניהול הנלקחים מהלקוח בכל המוצרים הפנסיוניים שברשותו :
קרן פנסיה,ביטוח מנהלים,קופות גמל,קרנות השתלמות
מתנה ללקוחות מעל גיל 55
תכנון מקיף ומקצועי לגיל פרישה הכולל היבטי מיסוי וחסכון מובטח של עד עשרות אלפי ש"ח באמצעות בעל רשיון מורשה משרד האוצר
במתנה!!!