אטרקטיב – תיקי השקעות

בוטיק השקעות שמנהל תיקי השקעות ברמה הגבוהה ביותר ללקוחות מעל חצי מיליון ש"ח.