מדיניות פרטיות

 

כללי

ecpm המפעילה (להלן: המפעילה, או אנחנו או אנו) את אתר talkmarket (להלן: האתר) מאפשרת למפרסמים לקבל שיחות טלפון רלוונטיות לתחום קמפיין הפרסום שיפתחו באמצעות שותפי פרסום, ומתוך פעילות זו אנו אוספים מידע אשר נשמר בבסיסי הנתונים של האתר. כחלק מהשירות המוצע באתר, אנו מציעים מקצים מספרים וירטואליים עבור שותפי הפרסום לצורכי פרסום הקמפיין אשר נפתח בידי המפרסמים. המספרים הוירטואליים מפנים למספרי הטלפון של המפרסמים. אנו מבינים את החשיבות הגדולה הטמונה בהגנה על המידע שנמסר לנו במהלך העסקים הרגיל, הן מהמפרסמים והן מהשותפים (להלן: משתמשים או משתמש), ומתוך הבנה זו אנו עומלים עלכך שכל המידע שנמסר לנו לא יגיע לידי כל גורם שהוא מבלי שניתנה לנו הסכמה מפורשת מצד המשתמשים.

 

רישום לאתר

כל משתמש הנרשם לאתר מחויב למסור פרטים הנוגעים לעיסוקו בהתאם לשדות מוגדרים מראש, פרטים אלו נועדו לזהות את המשתמש בכדי לספק לו את שירותי האתר. המידע אשר ימסר בידי המשתמש או רק מידע כזה הנחוץ לשם אספקת השירותים. הנתונים אשר נמסרים בידי המשתמש בעת ההרשמה או בעת עדכון נתונים נשמרים במערכת ואינם נמסרים לגורמים שלישיים שלא בהסכמת המשתמש.

 

תשלומים

לאחר ההרשמה לאתר, כל שותף או מפרסם שירצו לקחת חלק פעיל באתר יצטרפו להכניס פרטי חיוב עבור המפרסמים ופרטי תשלום עבור שותפים.

למפרסמים תינתן האפשרות לתשלום באמצעות הוראת קבע בנקאית אשר תבוצע רק לאחר אימות הוראה חתומה בידי הבנק דרך מערכת MASAV, או באמצעות כרטיס אשראי אשר יאובטח בתקן האבטחה המחמיר של PCI DSS.

לשותפים תינתן אפשרות קבלת תשלום באמצעות העברה בנקאית או שיק לכתובת.

 

מה השימוש שיעשה במידע שנאסף?

איסוף המידע עלידי האתר יעשה ע"פ חוקי מדינת ישראל ובהתאם למדיניות כתובה זו, ומטרתו:

 • לספק את שירותי האתר ולאפשר שימוש בו
 • לשפר את חווית המשתמש ואת השירותים המוצעים לו
 • לאפשר לך תמיכה מלאה ומענה לשאלות הנוגעות לשימוש באתר
 • לפרסם תכנים ומידע הרלוונטיים למשתמש מסוים או לכלל המשתמשים
 • שינוי, שיפור והסרה של תכנים ושירותים של האתר
 • יצירת קשר עם משתמשים בעת הצורך
 • לשלוח דברים פרסום למשתמשים, אך מובהר בזאת שלכל משתמש ניתנת האפשרות להסיר את עצמו מרשימת התפוצה.
 • לקיים את תנאי השימוש של האתר
 • קיום חוקי מדינת ישראל וצווים שיפוטיים
 • גביית תשלומים ממפרסמים ומסירת תשלומים לשותפים
 • שימוש משפטי בעת התגלעות סכסוך בין משתמש לבין המפעילה.

 

הקלטת שיחות

כל שיחות הטלפון אשר תתקבלנה דרך המספרים הוירטואליים של האתר יוקלטו וישמרו על שרתי האתר. המפרסמים והמפעילה יהיו חשופים להקלטות שיחות הטלפון, אשר מאפשרות למפעילה ולמפרסמים לייעל את השירותים, וכן לזהות את שיחות הטלפון הרלוונטיות לקמפיין. לשותפים לא תהיה אפשרות לשמיעת השיחות אשר תתקבלנה דרך מספרי הטלפון הוירטואליים שיוקצו להם. המפרסמים, בעצם השימוש באתר, מאפשרים למפעילה לשמוע ולעשות שימוש בהקלטת השיחות בהתאם למפורט במדיניות זו ובתנאי השימוש.

 

דרך השימוש במידע

המפעילה אינה תחשוף כל מידע אשר יאפשר זיהוי של משתמש באתר לכל צד ג' שהוא, ועם זאת בהתאם לשירותים המוצעים באתר שבמסגרתם מתקבל מידע סטטיסטי הנוגע לשיחות טלפון המתבצעות כחלק אינטגרלי מהפעלת השירותים באתר. אנו נעשה שימוש במידע זה על מנת לשפר את השירותים המוצעים עלידינו,
ועם זאת אנו לא נחשוף במכוון כל מידע אשר יאפשר את זיהויו של המשתמש בפני צד שלישי.

 

גישה למידע הנוגע למשתמש

לכל משתמש ינתנו כלים לנטר מידע הנוגע לשירותי האתר בהתאם לסוג המשתמש. למפרסמים תינתן האפשרות לקבל מידע סטטיסטי מלא על הקמפיינים שהם מפעילים, זיהוי של שיחות הטלפון שהם קיבלו (לאחר אישורם באופן אוטומטי או באופן ידני), מידע על התשלומים שנגבו מהם וכן גישה להקלטה של שיחות הטלפון. לשותפים תינתן אפשרות לקבל מידע סטטיסטי על שיחות הטלפון שהועברו דרך המספרים הוירטואליים שהוקצו להם (ללא זיהוי השיחה) ומידע על התשלומים להם הם זכאים.

 

עוגיות Cookies

כחלק מהשימוש באתר, ייתכן ויהיה צורך בשימוש בעוגיות לצורך פעילות תקינה של האתר אל מול המשתמשים. מדובר בחבילות מידע קטנות אשר מועברות לדפדפן שלך בידי האתר, ובשלב הבא מתקבלות בחזרה לאתר בידי הדפדפן שלך (מידע נוסף באתר ויקיפדיה). השימוש בעוגיות נועד להבטיח פעילות תקינה של האתר על כל רבדיו, בין היתר לשם איסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, אימות מידע הנוגע למשתמשים, קיום אבטחת מידע, מעקב לצורך קבלת ושליחת תשלומים, קביעת העדפות תצוגה עבור המשתמשים ועוד. קיימת באפשרותך לחסום את קבלת ושליחת העוגיות באמצעות שינוי ההגדרות בדפדפן שלך, אך שים לב כי ייתכן וחסימת העוגיות תמנע שימוש תקין באתר ואף שימוש כלשהו באתר.

 

אבטחת מידע

כחלק מהשירותים הניתנים ע"י המפעילה, תופעל מערכת אבטחת מידע על שרתי האתר ועל כל המידע הנאסף בו בכדי לצמצם למינימום האפשרי את אפשרות הפריצה לשרתי האתר. ועם זאת, אין באבטחת המידע המופעלת עלידינו בכדי להבטיח הגנה מלאה על הנתונים הנשמרים בשרתינו, וכן אף קיימת אפשרות להתקיימות סיכוני אבטחה אחרים.

אחריות על המידע

המפעילה אינה נוטלת אחריות על כל פגיעה אשר תתבצע בידי המשתמשים או צד ג' שהוא כחלק מהתנהגות שמטרתה לפגוע במשתמשים באתר.

 

שינוי מדיניות הפרטיות

מפעם לפעם המפעילה תוכל להכניס שינויים במדיניות פרטיות זו בהתאם לשיקול דעתה, המפעילה תעדכן את המשתמשים במקרים הנחוצים בהתאם לשיקול דעתה, ובכל אופן מחובתם של המשתמשים להיכנס לעיתים תכופות לדף זה על מנת להתעדכן בכל שינוי.

 

יצירת קשר

נשמח לעמוד לרשותכם בכל פניה בכתובת המייל contact@talkmarket.co.il